Norsk Dvorak

Nedlastning

Hva er Dvorak tastatur?

Dvorak tastatur har en annen plassering av tastene enn tradisjonelle tastatur. Plasseringen er tilpasset språket slik at tegnkombinasjoner som forekommer ofte er enklere å skrive. Vokalene er plassert på venstre side og de fleste konsonantene på høyre side. Dermed veksler skriving ofte mellom høyre og venstre hånd – og belastningen fordeles. Ledetastene er valgt slik at en stor andel av bokstavene kan skrives uten å flytte fingrene fra ledetastraden. Om lag 63 % av tastetrykkene skjer på ledetastraden med Dvorak. Til sammenligning oppnår QWERTY-tastaturet bare 34 % av tastetrykkene på ledetastraden. Oppsettet er dessuten utformet slik at naturligefingerbevegelser forekommer oftest. Dette gir roligere, behageligere og raskere skriving.

Illustrasjon av Dvorak-tastatur

Forebygger Dvorak belastningsskader?

Vitenskapelige studier rundt belastningsskader og Dvorak er ennå ikke utført. Imidlertid er det mange brukere som benytter Dvorak nettopp fordi reduserte fingerbevegelser gir positive effekter. Siden Dvorak-oppsettet bruker høyre hånd mer enn QWERTY, kan det være en fordel å benytte mus på venstre side.

Hvordan endre tastaturet til Dvorak?

Det finnes ingen norske tastatur som er ferdig tilpasset fra fabrikken. Imidlertid kan vanlige tastatur lett endres ved å installere en tastaturdriver tilpasset Dvorak. Det er utformet et standardisert oppsett som inkluderer de norske tegnene ÆØÅ. Norske Dvorak-drivere er tilgjengelig for Windows 2000 og nyere, samt Mac og Linux.

Etter at tastaturoppsettet er endret bør man enten flytte tastene eller klistre på ekstra tastaturmerking. De fleste vanlige tastatur har taster som kan flyttes ved hjelp av en skrutrekker.

Hvordan lære det nye oppsettet?

Det finnes kun opplæringsprogrammer for amerikansk Dvorak – men disse fungerer bra også for norsk oppsett siden forskjellene er små. Dersom du allerede behersker tifingersystemet for QWERTY er det tilstrekkelig å gå gjennom en kort nettbasert opplæring kalt ”A Basic Course in Dvorak – ABCD” på nettstedet www.karelia.com/abcd/abcd.html. I opplæringsfasen bør du unngå å veksle mellom Dvorak og tradisjonelt tastatur. Senere vil de fleste kunne bruke begge tastaturtypene på samme vis som man kan snakke flere språk. Det er en fordel å gjøre omleggingen i en rolig periode uten for mange tidsfrister. Tålmodighet er nødvendig.

Hvor lang tid tar det å lære Dvorak?

I løpet av ei uke lærer de fleste det nye oppsettet. Etter ytterligere tre uker er hastigheten forbedret og antall feiltastinger redusert. Full hastighet oppnår man etter lengre tids bruk.


Kontakt Thomas Geirhovd på dvorak@tg90nor.net for spørmål. Mye av sidens innhold er opprinnelig forfattet av Carl Anton Stenling.