Linux

Norsk dvorak i X11

For Xfree86 og X.org 6 endrer du tastaturoppsettet i /etc/X11/xorg.conf eller /etc/X11/XF86Config (avhengig av om du bruker X.org eller Xfree86) så det står:

Option  "XkbLayout" "dvorak"
Option  "XkbVariant" "no"

For X.org 7 endrer du tastaturoppsettet i /etc/X11/xorg.conf så det står:

Option  "XkbLayout" "no"
Option  "XkbVariant" "dvorak"

Norsk dvorak i konsollen

NB! Dette er kun prøvd i gentoo og arch, og fungerer ikke nødvendigvis i andre distribusjoner.

Installer nyeste versjon av kbd (1.14.1 eller nyere)
Endre /etc/conf.d/keymaps så det står:

KEYMAP="dvorak/no"

Spørsmål? Kontakt meg på dvorak@tg90nor.net


Kontakt Thomas Geirhovd på dvorak@tg90nor.net for spørmål. Mye av sidens innhold er opprinnelig forfattet av Carl Anton Stenling.