Designfilosofi

Utformingen av det norske Dvorak-oppsettet er basert på følgende prinsipper:

Bokstaver A-Z bør plasseres identisk med US Dvorak

Av hensyn til internasjonal standardisering bør man unngå ulik plassering av felles bokstaver. Riktignok er noe av tankegangen bak Dvorak basert på språkanalyse av hvilke tastekombinasjoner som forekommer oftest - men forskjellene mellom engelsk og norsk er sannsynligvis ikke store nok til å forsvare ulik plassering.

Gruppering av tegn på samme tast bør beholdes uendret fra norsk QWERTY

Hvis man sammenligner engelsk og norsk QWERTY-oppsett ser man forskjell i håndtering av blant annet disse tegnene: <>.:,;+?"'

En vesentlig forskjell ligger i grupperingen av tegn på samme tast. Eksempelvis har US QWERTY kolon og semikolon på samme tast (:;) - mens norsk QWERTY har punktum og kolon på samme tast (.:).

Det vanligste US Dvorak-oppsettet følger prinsippet om at grupperingen av tegn på samme tast beholdes fra QWERTY. Kort sagt betyr dette at ingen taster endres fra QWERTY til Dvorak - de flyttes. Riktignok har ANSI Dvorak fraveket dette prinsippet - med den følge at nesten ingen bruker ANSI Dvorak.

Vokaler bør plasseres på venstre side

Et bærende prinsipp bak Dvorak-oppsettet er at vokaler bruker venstre hånd, mens de vanligste konsonanter dekkes av høyre hånd. Siden ÆØÅ er vokaler bør disse plasseres på venstre side.

I tillegg til anvendelsen av disse prinsippene valgte man for PC-tastatur å omplassere tastene [<>] og ['*] fordi ['*] bør ha en mer sentral plass siden den er mest brukt. Vokalen Å ble plassert på øvre rad siden den er mest brukt.

Utformingen av norsk Dvorak er i hovedsak et resultat av drøftinger mellom Carl Anton Stenling, Rolf Tore Randeberg og Arne Hansen.


Kontakt Thomas Geirhovd på dvorak@tg90nor.net for spørmål. Mye av sidens innhold er opprinnelig forfattet av Carl Anton Stenling.